מהי חממה ניהולית?

בעולם מולטידיסיפלינרי, מאתגר ומורכב גם המנהלים הטובים ביותר נדרשים להתעדכן בשינויים המואצים בתחום הכלכלי, טכנולוגי והעסקי. 
בחממה הניהולית ניתן מענה לאתגרים עימם אתה מתמודד בהובלת הארגון ו/או העסק שלך באופן ממוקד, נגיש ואישי. 
אנו נספק לך פתרונות ניהוליים ומעשיים באמצעות כלי אבחון עכשוויים.
נתרכז בחיזוק נושאי הליבה בהם עליך להתמודד כמנהל ונסייע לך לשפר את ביצועיך ונקודת מבטך בסוגיות ואתגרים ניהוליים מגוונים. 
אסטרטגיית העבודה בנויה מעולמות תוכן בתחום הניהול והמנהיגות כאמצעי להובלה ולשמירה על יכולות גבוהות ורלוונטיות במגרש בו אתה פועל.

תכניות הפיתוח בחממה הניהוליות גמישות ומותאמות לצרכיך כמנהל ולצורכי הארגון המזמין. 
מעוניין לבדוק האם החממה הניהולית רלוונטית עבורך?

תוכן ניהולי

קיימים שני מישורי פעילות מרכזיים:  האחד שיפור כישורי המנהל כמוביל ומנהל צוות ועובדים,
והשני שיפור מיומנויות וכישורים אישיים ככלי לקידום ופיתוח אישי. 

א. המנהל כמוביל ומנהל צוות ועובדים עבודה מבוססת תהליכים וידע כגון: ניהול והנעת עובדים, יכולת הובלה של מהלכים, גישות ניהוליות, שיטות תגמול עובדים, התאמת הארגון לסביבה הארגונית בה הוא פועל וכדומה.

ב. שיפור מיומנויות וכישורים אישיים ככלי לפיתוח אישי – עבודה מבוססת ידע בתחום: אסטרטגיות השפעה וצבירת כוח, מיצוב אישי, פוליטיקה ארגונית, התמודדות עם מצבי שינוי ועוד.