שיתוף הציבור

שיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות הוא תהליך שבו תושבים, סוחרים או בעלי עניין אחרים שותפים, ביחד עם גורמי עירייה, בתהליכי קבלת החלטות בנושאים המשפיעים על איכות חייהם. ישנן דרכים רבות ורמות שונות בהן ניתן לקיים תהליכי שיתוף ובכל מקרה, ההחלטה באיזה אופן ניתן לקיים תהליך קבלת החלטות משותף של הציבור והעירייה מושפע מגורמים רבים ושונים. א.א פיתוח ארגוני וקהילתי ביצעה לאורך השנים פרויקטים מובילים בשיתוף הציבור בתחומי הפיתוח והתשתיות, פיתוח שירותים ועוד. לנו יש את הידע והניסיון בהובלה והתאמה נכונה של תהליכים אלו בהצלחה!