תכניות לקידום סביבה איכותית

נקודת המוצא היא שלסביבה יש השפעה עצומה על איכות החיים שלנו ושל ילדינו. המטרה היא לאתר ולפתח מודעות וידע בתחום איכות הסביבה, יצירת מאגר של פעילים, ייזום תכניות המקדמות העלאה והטמעת המודעות לסביבה בריאה ואיכותית יותר למען הדור הבא. התכניות מיועדות לקדם מעורבות של מגזרי אוכלוסייה שונים, למען שיפור איכות חייהם ואיכות הסביבה בה הם מתגוררים.