קידום ופיתוח אחריות תאגידית

בשנים האחרונות נושא האחריות התאגידית הפך למרכזי בארגונים רבים בארץ ובעולם. חברות וארגונים מבינים את ההשפעה העצומה שיש להם על הקהילות והאזורים הגאוגרפיים בהם הם פועלים. האחריות התאגידית מתרכזת בשאלה כיצד ניתן לקדם ולפתח את הארגון תוך דאגה לעובדים, הלקוחות ושאר בעלי העניין.