תוכן ניהולי


קיימים שני מישורי פעילות מרכזיים:  האחד שיפור כישורי המנהל כמוביל ומנהל צוות ועובדים,
והשני שיפור מיומנויות וכישורים אישיים ככלי לקידום ופיתוח אישי. 

א. המנהל כמוביל ומנהל צוות ועובדים עבודה מבוססת תהליכים וידע כגון: ניהול והנעת עובדים, יכולת הובלה של מהלכים, גישות ניהוליות, שיטות תגמול עובדים, התאמת הארגון לסביבה הארגונית בה הוא פועל וכדומה.

ב. שיפור מיומנויות וכישורים אישיים ככלי לפיתוח אישי – עבודה מבוססת ידע בתחום: אסטרטגיות השפעה וצבירת כוח, מיצוב אישי, פוליטיקה ארגונית, התמודדות עם מצבי שינוי ועוד.