קורסים וסדנאות

אנו מעמידים לרשות הארגון מערכת הכשרה המאפשרת תמיכה במנהלים ובצוותי העבודה על מנת למקסם  את היעדים הארגוניים.

ארגונים המעוניינים ליצור ולקדם פרקטיקות חדשות כחלק מהתמודדות בסביבה ארגונית וחברתית תחרותית נשענים על מנהלים ועובדים מעודכנים אשר עוברים סדנאות ולמידה באופן קבוע. כל זאת במטרה לשפר את ביצועיהם ולהוביל את הארגון לתוצאות הנדרשות. לכל ארגון הן במגזר הציבורי, הפרטי, העסקי והמגזר השלישי נבנה תהליך הכשרה בהתאם לדרישות ולצרכי הארגון.

קיימות שתי חטיבות מרכזיות לתחומי ידע בעולם הניהול והעבודה:

  1. קורסים וסדנאות לשיפור ביצועים ומיומנויות
  1. קורסים וסדנאות ניהוליים