תכניות ההכשרה לפיתוח מנהיגות ובתי ספר לפעילים דוגלת במעורבות תושבים ובשיתוף תושבים בכל הכרוך בשיפור רמת השירותים ובהעלאת איכות החיים בקהילה.

השתתפות פעילה של תושבים בחיי הקהילה מסייעת להגברת המודעות החברתית, מעודדת התחשבות בערכים ובסגנונות של הקבוצות השונות. תומכת ביצירת אוירה חיובית בקרב המשתתפים, בפיתוח תשתית עתידית של עזרה הדדית, הצטרפות של המשתתפים לקידום תכניות ושירותים חברתיים וכלכליים, השתתפות בוועדות וארגונים הפועלים בקהילה ולמענה וסיוע לרשות המקומית בפיתוח והקמת שירותים המותאמים לצרכי הקהילה.

בין התוכניות שהובלנו: אקדמיה לפעילים, פיתוח מנהיגות הורית, וועדי שכונות, חד-הוריות , פעילי איכות סביבה, פיתוח מנהיגות בקרב גמלאים, קהילה נגישה ועוד.בין לקוחותינו:
ג'וינט ישראל
עיריית הרצליה
משרד ראש הממשלה
משרד הבינוי והשיכון
עיריית רעננה
המכללה למנהל
עיריית אשדוד
האונ' העברית
אונ' בר אילן
משרד העלייה והקליטה
עיריית באר שבע
עיריית חולון
עיריית ירושלים
עיריית פתח תקווה
עיריית ראשון לציון
עיריית רחובות
אונ' תל אביב
משרד התרבות והספורט
משרד האוצר
משרד הבריאות
בנק הפועלים
משרד הכלכלה
אונ' בן גוריון
מרכז השלטון המקומי