בשנים האחרונות נושא האחריות התאגידית הפך למרכזי בארגונים רבים בארץ ובעולם.

חברות וארגונים מבינים את ההשפעה העצומה שיש להם על הקהילות והאזורים הגאוגרפיים בהם הם פועלים. האחריות התאגידית מתרכזת בשאלה כיצד ניתן לקדם ולפתח את הארגון תוך דאגה לעובדים, הלקוחות ושאר בעלי העניין.בין לקוחותינו:
ג'וינט ישראל
עיריית הרצליה
משרד ראש הממשלה
משרד הבינוי והשיכון
עיריית רעננה
המכללה למנהל
עיריית אשדוד
האונ' העברית
אונ' בר אילן
משרד העלייה והקליטה
עיריית באר שבע
עיריית חולון
עיריית ירושלים
עיריית פתח תקווה
עיריית ראשון לציון
עיריית רחובות
אונ' תל אביב
משרד התרבות והספורט
משרד האוצר
משרד הבריאות
בנק הפועלים
משרד הכלכלה
אונ' בן גוריון
מרכז השלטון המקומי