קיימים שני מישורי פעילות מרכזיים:  האחד שיפור כישורי המנהל כמוביל ומנהל צוות ועובדים,
והשני שיפור מיומנויות וכישורים אישיים ככלי לקידום ופיתוח אישי

א. המנהל כמוביל ומנהל צוות ועובדים עבודה מבוססת תהליכים וידע כגון: ניהול והנעת עובדים, יכולת הובלה של מהלכים, גישות ניהוליות, שיטות תגמול עובדים, התאמת הארגון לסביבה הארגונית בה הוא פועל וכדומה.

ב. שיפור מיומנויות וכישורים אישיים ככלי לפיתוח אישי – עבודה מבוססת ידע בתחום: אסטרטגיות השפעה וצבירת כוח, מיצוב אישי, פוליטיקה ארגונית, התמודדות עם מצבי שינוי ועוד. בין לקוחותינו:
ג'וינט ישראל
עיריית הרצליה
משרד ראש הממשלה
משרד הבינוי והשיכון
עיריית רעננה
המכללה למנהל
עיריית אשדוד
האונ' העברית
אונ' בר אילן
משרד העלייה והקליטה
עיריית באר שבע
עיריית חולון
עיריית ירושלים
עיריית פתח תקווה
עיריית ראשון לציון
עיריית רחובות
אונ' תל אביב
משרד התרבות והספורט
משרד האוצר
משרד הבריאות
בנק הפועלים
משרד הכלכלה
אונ' בן גוריון
מרכז השלטון המקומי